Uncategorized

Mēs lūdzam palīdzību!

Ir pienācis tas skaudrais brīdis, kad Dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrībai “Felida”
ir jālūdz sabiedrības palīdzība 🙁
Pašlaik biedrībā atrodās vairāk kā 40 kaķēnu un pašvaldības piešķirtā nauda bezsaimnieu kaķu uzturēšanai ir izsīkusi ( beigusies ) lielā kaķu skaita pieauguma dēļ. Biedrības labvēļi un darbinieki cenšās kaķus barot par saviem līdzekļiem tapēc lūdzam dzīvnieku draugus ziedot un atbalstīt biedrības darbu ziedojot:
* naudas līdzekļus,
* barību kaķiem,
* Siltis kaķu tualetēm,
* vai atbildīgi adoptējot kādu kaķīti,

Jūsu ziedojums tiks izlietots novārgušu dzīvnieku ārstēšanai un kaķu pēc-operācijas hospitalizēšanas izdevumiem (smiltīm, barībai).
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”
Juridiskā adrese: Bērzu iela 2-20, Aizkraukle, LV-5101
Faktiskā adrese: Spīdolas iela 11;, Aizkraukle, LV-5101
Reģ. Nr. 40008152158
AS Citadele
konts: LV09PARX0016069935123

Nepieciešamības gadījumā, lūdzu zvanīt uz biedrības karsto tālruni:

+ 371 29872678 vai rakstīt uz e-pastu: felida@tvnet.lv

Hits: 519