aizkraukle bezpelnas biedriba dzab felida nonprofit patversme ptp

Dārgie DzAB “

Dārgie DzAB “Felida” atbalstītāji, dzīvnieku draugi un līdzīgi domājošie!
Ir pienācis šis saviļņojošais gadu mijas laiks.
Pēc pavisam neilga laika iesoļosim jau 2019. gadā!
Ik mirkli pārdomājot aizejošā gada notikumus un apsverot visu paveikto pārņem labi padarīta darba sajūta un patiess prieks par Jūsu atbalstu!
Gribu vēlreiz visas biedrības vārdā uzrunāt un izteikt lielu pateicību ikvienam, kurš dzīvnieku aizsardzību un brīvprātīgo darbu šajā jomā atbalsta savu iespēju robežās.
Vēlos novēlēt ikvienam no Jums, lai katrs Jūsu nesavtīgi un gaišām domām paveiktais labais darbs atmaksājās Jums ar uzviju jaunajā 2019 cūkas gadā ,kā īsta un patiesa cūkas laime.
Es ticu un es zinu, ka labais vairo labo un tas nekur nezūd!

Laimīgu, pozitīviem iespaidiem bagātu, spēka, mīlestības un veselības pilnu jauno 2019 gadu!
Lai nepietrūks tā, kas patiešām vajadzīgs, lai cūka atnes laimi, bet ne dubļus!

Hits: 43