ptp

Milzīgs paldies

Milzīgs paldies Jums par rūpēm un dāsnumu, lai labais vairo labo!
Mēs ticam un zinām, ka kopā varam paveikt daudz lielu un labu darbu bezsaimnieku dzīvnieku labturībā un atrast labas mājas.
Paldies no mums un ikviena mūsu rūpju bērna, lai katru Jūsu dienu pavada labestība un katrs labais darbs atmaksājās ar uzviju!

Hits: 44