nonprofit ptp

Lūdzu nededzini kūlu – viņ

Lūdzu nededzini kūlu – viņi arī grib dzīvot!

Drošā PayPal saite ziedojumimem:
https://paypal.me/CareFelidae

Biedrības reģistrācijas numurs: 40008152158

AS Citadele bankas konts ziedojumiem:
Bankas Bic/swift: PARXLV22
Konta numurs:
LV09PARX0016069935123

volunteer NonProfit Help Donate Veterinary Pet Animal Rights Fundraising Donations Shelter Urgent postoperative society PublicBenefit Organization Recovery PetCare Adoption Nededzini Kūla Pavasaris Ugunsgrēks

Hits: 43