2017.gada 12.marts

12. marts. Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē, jauna ģimene pārcēlās uz citu dzīvesvietu un vecajā pameta savu mājas kaķi, kurš tika paņemts no „Felidas”, izdabājot bērna iegribai. Mūsu pūles dzīvnieka meklēšanā bija neveiksmīgas, un tagad sekosim, lai šajā ģimenē nebūtu nekādu mājdzīvnieku. Katram cilvēkam, kurš uzņēmies rūpes par kādu dzīvnieciņu, jānes morālā atbildība par viņa labturību. Šī ģimene pierādījusi, ka to nespēj.

Hits: 36