2017.gada 9.novembris

9.novembris. Tagad, iestājoties aukstajam laikam, sāpīga ir to mājdzīvnieku problēma, kurus dārzos un vasarnīcās pametuši to iepriekšējie saimnieki. Esam saņēmuši zvanus no Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveriem, arī Aizkraukles par izmisušiem suņiem un kaķiem, kuri uzticīgi uzturas pie savām mājām, gaidot atgriežamies saimnieku, kurš labākajā gadījumā ierodas vienreiz nedēļā. Iesakām visos šajos gadījumos griezties pie attiecīgās pašvaldības vai policijas, kuriem jāsauc šīs personas pie atbildības par mājdzīvnieka atstāšanu  bezpalīdzīgā situācijā.

Hits: 26