2018.gada – 8.janvāris.

Valdes locekļi apspriež iespēju piedalīties Aizkraukles rajona partnerības izsludinātajā projektu  konkursa 4. kārtā apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar SVAA stratēģiju. Izpētot piedāvājumu, domājam, ka varētu startēt ar mērķi sakārtot vietu/objektu, kuras nepieciešamība apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Mūsu pilsētā taču ir vēl tik daudz nesakārtotu stūrīšu… Varbūt šai jomā kaut ko varētu darīt arī Felida?

Hits: 29