Par Mums

Kas ir FELIDA un ar ko nodarbojās ?

Bezpeļas organizācija biedrība
Dzīvnieku aizsardzība

Kas ir “FELIDA” un ko tād ara?

“FELIDA” ir jaundibināta, uz labprātības principu balstīta dzīvnieku aizsardzības biedrība, kuras mērķis ir darboties pilsētas teritorijā un uzlabot pilsētas bez saimnieku dzīvnieku labklājību. Mēs ceram, ka mums, sadarbojoties ar namu apsaimniekotāju SIA „LAUMA-A” un veterināro dienestu izdosies ierobežot ielu kaķu populāciju. Iespēju robežās biedrība centīsies palīdzēt krīzes situācijā nonākušiem, apslimušiem, izbadinātiem, pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem. Tāpat viens no biedrības „Felida” pamatmērķiem ir sabiedrības izglītošana dzīvnieku labturības un to aprūpes jautājumos, kā arī tolerantas attieksmes veicināšana pret bez saimnieku dzīvniekiem.

 

Lai gan, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nevar noliegt, ka mūsu sadzīve pamazām kļūst sakārtota, mūsu iespējas – plašākas un domas – gaišākas, tomēr – apsekojot situāciju pilsētā, biedrības dibinātāji ir konstatējuši, ka visneaizsargātākie un visvairāk aizmirstākie Aizkraukles pilsētas iedzīvotāji ir mūsu četrkājainie draugi – bezsaimnieku, kā arī pamestie mājas kaķi. Par nožēlu jaatgādina, ka šie dzīvnieki nav radušies no nekurienes – viņi ir radušies no mums: kaut kur kaut kad pirmais cilvēks izmeta uz ielas lieku kluvusu kaķeni, kura saulainā marta dienā satika no dzīvokļa pastaigāties izlaistu, labi koptu un spara pilnu runci. Pēc diviem menēšiem viņai piedzima pirmie seši kaķēni, kuriem katram pēc tam piedzima vel seši…. Ielas kaķi jau sen vairs nav mājdzīvnieki, bet nav arī savvaļas dzīvnieki, jo nevar eksistēt bez cilvēka. Tā ir jauna suga dabā – pilsētas kaķi. Tā ir realitāte, kas pastāv, un kuru nevar izlikties neredzam. Mēs varam šo skumjo situāciju labot un uzlabot, ja apzināsimies savas rīcības sekas.

Kā jau augstāk tika minēts – lai uzlabotu vispārejo situāciju saistībā ar jebkuru dzīvnieku labklājibu, biedrība lūdz pilsētas iedzīvotajus būt iejutīgiem attiecībā pret dzīvniekiem. Kopīgi attaisnojot slavena Franču rakstnieka –

 

A. De Sent-Ekziperi atziņu:

 

„Esi atbildīgs par tiem, ko pieradini” /”Mazais princis”/,

 

 

mēs varam uzlabot vispārējo noskaņu mūsu pilsētā un panākt, ka slimi, izbadējušies, nosaluši un vardarbībā cietuši dzīvnieki uz ielām vairs nav pilsētas ikdiena.
Ja jums ir ieteikumi, ko vajadzētu darīt Aizkraukles bezpajumtes dzīvnieku labturības situācijas uzlabošanā, aicinam zvanīt un izteikt savu viedokli pa zemāk minēto tālruni, kā arī lūdzam nepaiet garām nelaimē nokluvušam dzīvniekam, savu iespēju robežās novērst vardarbību pret dzīvniekiem.

Nepieciešamības gadījumā, lūdzu zvanīt uz biedrības karsto tālruni:

+ 371 29872678  vairakstīt uz e-pastu:felida@tvnet.lv

 

 

Atveriet sirdi tai dzīvībiņai, kura mūsu līdzcilvēku dēļ nonākusi neapskaužamā situācijā!

Kā arī atcerēsimies Dzīvnieku aizsardzības likumu, kurš nosaka, ka:

• cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt (Preambula).

• ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir: dzīvnieka nogalināšana, izņemot likuma noteiktos gadījumus, dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana, dzīvnieka atstāšana bez aprūpes, dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī u.c. (4.pants);

• Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir administratīvi vai krimināli sodāms nodarījums (12.pants).

 

 

Vēl jāpiebilst, ka daudzi istabas kaķu īpašnieki, laižot savus mīluļus pastaigā pagalmā bez pieskatīšanas, grēko. Ja kaķis vai suns nav vakcinēts pret trakumsērgu, tad tā ir vieglprātīga rīcība, jo tiek apdraudēta gan paša mājdzīvnieka, gan tā saimnieka, kā arī sabiedrības veselība. Kaķis pēc dabas ir neatkarīgs dzīvnieks, un mēs visbiežāk nespējam izsekot viņa kontaktus, tāpēc, ja Jūsu mīlulis nav saņēmis likumā noteiktās potes, gan mūsu pašu, gan dzīvnieku labā biedrība aicina to izdarīt.

Par draudzīgu līdzās pastāvēšanu –
Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”

Iedzīvotāji, kas nav vienaldzīgi pret dzīvnieku labklājību Aizkraukles pilsētā, var atbalstīt biedrības darbu ziedojot.

Jūsu ziedojums tiks izlietots novārgušu dzīvnieku ārstēšanai un kaķu pēc-operācijas hospitalizēšanas izdevumiem (smiltīm, barībai).

Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība „Felida”

  • Juridiskā adrese: Bērzu iela 2-20, Aizkraukle, LV-5101
  • Faktiskā adrese: Spīdolas iela 11; Aizkraukle, LV-5101
  • Reģ. Nr. 40008152158
  • AS Citadele
  • konts.LV09PARX0016069935123

 

Hits: 2393