Kas ir FELIDA?

Dzīvnieku Aizsardzības Biedrība “Felida” – uz brīvprātīgā darba balstīta nevalstiska, bezpeļņas dzīvnieku aizsardzības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Kā iespējams atbalstīt biedrības darbu?

  • Ziedojot naudas līdzekļus dzīvnieku glābšanai, veterinārajiem pakalpojumiem un uzturēšanai:

Animal Care Donation QR code

Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Felida”
Biedrības reģistrācijas numurs: 40008152158
AS Citadele bankas konts ziedojumiem:
LV09 PARX 001 606 993 512 3
Bankas Bic/swift: PARXLV22


  • Ziedojot biedrībai noderīgas lietas, nogādājot ziedojumus biedrībā

 

  1. Dzīvnieku barību;
  2. Vecas avīzes;
  3. Uzsūcošu dabīgu audumu (dvieļus, palagus, segas…);
  4. Remonta pārpalikumus, celtniecības materiālus – kas var noderēt kaķu mājiņu; būvēšanai, vai atjaunošanai un biedrības telpu remontam;

 

Pieņemam biedrībā arī brīvprātīgā darba darītājus!